Startsida

Om Skog & Allservice

Verksamhet

Rådgivning

Grönytearbete

Expertis

Kontakt

Om Skog & Allservice

Skog & Allservice startades i slutet av 1998 av ägaren Kristian Samuelsson. Kristian har skogsmästarutbildning från Sveriges lantbruksuniversitet, utexaminerad 2005. Han har varit egen företagare i hela sitt yrkesverksamma liv samt varit anställd hos Vida Skog AB som stormresurs efter Gudrun 2005.